มืองเล็กๆของเอเลียส ไม่ได้มีเศรษฐีพันล้านใจบุญจากไหน มาสนับสนุน สร้างศูนย์กีฬา ให้ประชาชนชาวสวีเดนได้เล่นตามใจชอบ แต่ทั้งหมดมาจากงบประมาณ สนับสนุนจากรัฐบาลของสวีเดน ภายใต้นโยบายการดูแลประชาชน เป็นอย่างดีด้วยรัฐสวัสดิการ

“แน่นอนครับว่า สโมสรกีฬาเหล่านี้ พวกเขาไม่ได้รวย อันที่จริงค่อนข้างจะจนด้วยซ้ำ แต่ว่าเรามีรัฐบาลประจำท้องถิ่น แบ่งเป็นเทศบาล กระจายอยู่ทั่วประเทศ พวกเขาจะคอยให้การสนับสนุน ประชาชนในทุกด้าน ถ้าคุณอยากสร้างสโมสรกีฬาเพื่อส่วนรวม หรือมีกิจกรรมอะไรที่อยากทำ คุณสามารถไปของบประมาณ จากเทศบาลได้”

ขยายภาพจากสิ่งที่เอเลียสกล่าว ระบบการเมืองของสวีเดน จะต่างกับประเทศไทย พวกเขาแบ่งเขตเทศบาล ทั้งสิ้น 288 เขต เพื่อให้มีสภา ซึ่งผ่านการเลือกตั้งจากคนในเทศบาล คอยเป็นรัฐบาลขนาดย่อมดูแล ประชาชนในท้องถิ่น และมีหน้าที่ประสานงาน เชื่อมโยง ระหว่างรัฐบาลส่วนกลาง กับประชาชนชาวสวีเดน

ความใกล้ชิด ระหว่างรัฐบาล และประชาชน ทำให้การพัฒนาด้านกีฬา ในแต่ละพื้นที่ดำเนินไปอย่างง่ายดาย รัฐบาลสามารถให้การสนับสนุน อย่างตรงจุด ในกีฬาที่ประชาชนต้องการ ประชาชนเองก็มีความสุข ที่ได้เล่นกีฬาที่อยากจะเล่น

“ผมคิดว่า สวีเดนเป็นประเทศที่มีความพร้อมมาก ที่จะสนับสนุน ให้ประชาชนเล่นกีฬา และมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ รัฐบาลพยายามทำทุกทาง ให้คนสวีเดนได้มีโอกาส ได้เล่นกีฬา อย่างมีคุณภาพ โดยเท่าเทียมกัน ให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ หรือผมที่อาศัยในเมืองขนาดเล็ก”