Archives for November, 2019

กีฬา

ใจไม่ยอมแพ้ก็เป็นนักสู้บนสนามได้

ปัจจุบันอยู่ในการกำกับดูแลของ คณะกรรมการพาราลิมปิกซึ่งจัดตั้งขึ้นในรูปของมูลนิธิ โดยแบ่งความรับผิดชอบตามประเภทของความพิการ 5 รูปแบบคือ กีฬาคนตาบอด, กีฬาคนหูหนวก, กีฬาผู้พิการทางปัญญา, กีฬาผู้พิการทางสมอง, กีฬาความพิการแขนขา อัมพาต และโปลิโอ แต่ทั้งหมดยังคงอยู่กับสมาคมกีฬาคนพิการ เพื่อรอการจัดตั้งสมาคมกีฬาขึ้นใหม่ สำหรับรองรับงานในอนาคต
Continue Reading
กีฬา

สัญลักษณ์แสดงความบริสุทธิ์ ซูโม่โกอินเตอร์

ประเพณีที่ยึดถือในกีฬาซูโม่นั้นมีความเก่าแก่มาก และยึดถือเป็นแบบปฏิบัติต่อเนื่องกันมาถึงปัจจุบัน เช่น การโปรยเกลืออันเป็นสัญลักษณ์แสดงความบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นประเพณีที่ซูโม่ถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในศาสนาชินโต การใช้ชีวิตของนักปล้ำซูโม่นั้นเคร่งครัดเป็นอย่างยิ่ง และอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยสมาคมซูโม่ นักปล้ำซูโม่อาชีพจะใช้ชีวิตร่วมกันภายใต้ค่ายสังกัด (heya) ของตนเอง โดยแบบแผนการดำเนินชีวิตในทุกด้าน นับตั้งแต่อาหารการกิน ไปจนกระทั่งการแต่งกาย นั้น ถูกกำหนดด้วยประเพณีปฏิบัติอันเคร่งครัด
Continue Reading
กีฬา

งัดข้อแบบผู้หญิงแกร่ง

rm Wrestling หรืองัดข้อเป็นหนึ่งในการประลองกำลังที่นิยมมากที่สุด คงไม่มีผู้ชายคนไหนอยากเสียหน้าหากจำเป็นต้องงัดข้อกับเพื่อน ทั้งนี้ ถ้าหากเราไม่ใช่นักกล้ามแล้วจะงัดข้อชนะคนที่แข็งแรงกว่าได้อย่างไร ทุกๆอย่างเป็นไปได้ Ohlor รวมรวมเทคนิคการงัดข้อให้เก่งมาให้ฝึกฝนกัน เช่นเดียวกับเทคนิคต่อยให้แรง, การเตะให้แรง หรือเทคนิคการล้มคนที่ตัวใหญ่กว่า โดยบทความนี้จะอธิบายสำหรับการงัดข้อด้วยมือขวา ซึ่งสามารถนำไปใช้กับมือซ้ายได้เพียงสลับข้างกัน
Continue Reading